Pentujono on tällä hetkellä auki Jonotusaika noin puoli vuotta.

Tervetuloa meidän sivuillemme!
Olemme Australianlabradoodle kasvattaja Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla. Elämme maalla, keskellä peltoja ja metsiä. Perheeseemme kuuluu aikuisten lisäksi eri ikäisiä lapsia, joten pennut tottuvat hyvin lapsiperhe arkeen. Pennut kasvavat meidän kodissamme, perheen keskellä. Meillä löytyy myös maatilan eläimiä, kanoja, pupuja, vuohia ja poneja. Meidän tavoitteemme on kasvattaa terveitä, iloisia, ihmisrakkaita ja sosiaalisia koiria. Kasvatamme medium kokoisia koiria. Kuulumme maailmalaajuiseen rotujärjestöön, Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA). Jalostustyössä seuraamme WALAn sääntöjä ja eettisiä ohjeita tarkasti. Rekisteröimme kaikki pennut WALAan. Olemme myös Suomen Australianlabradoolde yhdistyksen jäsen.
Welcome to our website!
We are a homebreeder of the Australianlabradoodle. We live in the countryside, in the middle of fields and forest. To our family belongs we adults and children in different ages, so the puppies get used to the daily life with children in family. We also have farm animals, chickens, bunnies, goats and ponies. Our goal is to raise healthy, happy, human-loved and social dogs. We breed medium sized dogs. We are a part of the Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA). In our breeding work, we follow WALA’s rules and ethical guidelines closely. We’re registering all of the puppies in WALA. We are also a member of the Finnish Australianlabradoodle Association.
WALA Champion
WALA Logo
Suomen Australianlabradoodle RY

Rodusta / Breed presentation


Tässä on Australianlabradoodle yhdistyksen rotuesittely suomeksi:
https://www.australianlabradoodleyhdistys.fi/rotuesittely/
Here’s our breed organization and breed presentation. In English.
https://www.wala-labradoodles.org/about-labradoodles

Australianlabradoodle on erittäin ihmisrakas, ystävällinen, iloinen, älykäs ja avoin. Aggressiivisuutta ei hyväksytä. Australianlabradoodle voi sopia hyvin terapia ja avustuskoiraksi, hyvien aistiensa ansiosta, palvella, halu miellyttää ihmistä ja hyvä koulutettavuus. Australianlabradoodle on hyvin eri tilanteisiin sopeutuva koira. Sopii hyvin lapsiperheisiin, ensimmäiseksi koiraksi ja suurimmalle osalle ihmisitä, joilla on allergiaa. Australianlabradoodle on täysin perhekoira, eli ei ole tarkoitettu ulkokoiraksi!The Australianlabradoodle is very friendly, cheerful, intelligent and open. Aggressions is not accepted. Australianlabradoodle can fit well as a therapy and assistance dog, thanks to its good senses to serve and to please people and good trainability. Australianlabradoodle is a dog adaptin to very different situations. Suitable for families with children, first dog and a majority of people with allergies. The Australianlabradoodle is a completely faimily dog, meaning not intended to be an outdoor dog!


Allergiaa perheessä

Suurin osa Australianlabradoodleista on hankittu allergia ja astma perheisiin. Australianlabradoodle on pohjavillaton koirarotu ja niistä lähtee vähemmän allergeenejä kuin muista koiraroduista. Jos olette allergisia, on hyvä käydä tutustumassa eri yksilöihin heidän kodeissaan, ja hyvä olisi tutustua eri ikäisiin koiriin. Pennuista voi saada helpommin oireita, kun aikuisista. Koska pennun virtsa ja sylki sisältää enemmän allergeenejä. Yleensä pennut oppivat sisäsiistiksi noin puoleen vuoteen mennessä ja siihen mennessä suurin osa on lopettanut ihmisten puremisen myös. Silloin myös oireet yleensä helpottuvat, ja allerginen on myös siedättänyt omaan pentuun.

Allergies in family

Most Australianlabradoodles are purchased for allergie and asthma families. The Australianlabradoodle is a bottom-no-wool breed and emits fewer allergens than other dog breeds If you are allergic, it is good to visit different individuals in their homes, and it would be good to get to know dogs of different ages. Puppies can be more likely to get symptoms from than adult dogs. Because the puppy’s urine and saliva contains more allergens. Usually puppies learn to be housebroking by about six months and by that most have stopped biting people as well. Then the symptoms are also usually relived, and the allergic has also tolerated your own puppie.

Australianlabradoodlen värit
Värejä löytyy monia, vaalean ruskeista-tumman ruskeisiin, valkoisista-tumman vaaleisiin, punaisen eri sävyjä, mustan eri sävyjä ja kaksivärisiä. Koirien perimästä on yleensä haalistumisgeeni, joten pennun väri ei välttämättä ole sama, kun aikuisen koiran väri. Nenän väri on joko musta tai rose, nenän väristä määräytyy myös koiran turkin väri.

There are many colors, ligth brown-dark brown, white-dark light, red in different shades, different shades of black, and parti colors. The genome of dogs usually has a fading gene, so the color of the puppy may not be the same when the dog is adult. The color of the nose i either black or rose, the color of the nose is also determined by the color of the dog’s fur.
Koko jako
Minin koko, säkä 35-43 cm, 7-13 kg
Mediumin koko, säkä 43-53 cm, 13-20 kg
Standardin koko, säkä 53-63 cm, 20-30 kg

Mini size, withers 35-43 cm, 7-13 kg
Medium size, withers 43-53 cm, 13-20 kg
Standard size, withers 53-63 cm, 20-30 kg
Turkin hoito

Turkki laatuja löytyy kaksi, kiharampi ja tiiviimpi wool tai pehmeä lainehtiva fleece turkki. Australianlabradoodlella ei ole pohjavillaa, vaan turkki on yksikerroksinen. Karvaa ei juuri lähde, muuta kuin harjatessa. Mutta turkki vaatii säännöllistä hoitamista, jotta turkki pysyy hyvässä kunnossa ja iho terveenä ja mahdollisimman allergiaystävällisenä. Australianlabradoodle tykkäävät leikkiä, kaivella, hyppiä vedessä ja juoksennella ojien pohjilla ja ovat valmiita lenkille lähtöön säässä kuin säässä.

Turkki vaatii perusteellisen kampaamisen tai harjauksen kerran tai kaksi viikossa, jotta se pysyy hienona ja takut saadaan pikaisesti selvitetty. Tassut voi vaatia kuraisena aikana päivittäistä huuhtelua vedellä ja kuivausta. Koko koiran pesun voi tehdä 1-2 kertaa kuukaudessa, laadukkailla shampoilla ja hoitoaineilla.

Turkki on hyvä trimmata muutaman kerran vuodessa, joko trimmauskoneella tai saksilla. Taidot voi oppia hyvin itse, mutta koiran voi myös viedä trimmauksen ammattilaiselle, joka osaa homman. Silmien edestä voi joutua useammin leikkaamaan karvoja pois, että näkee kauniit silmät.

Coat care

Fur grades can be found in two, curr and tighter wool or soft linerized fleece fur. The Australianlabradoodle has no bottom wool, the coat is singel layered. There’s not much hair loos, except when you’re brushing. The coat requires regular care to keep the coat in good condition and the skin is healthy and as allergy-friendly as possible. Australianlabradoodles like to play, dig, jump and swim in the wather, and are ready to go for a walk in any weather.

The coat requires a thorough comb or brushing once or twice a weer, to keep it fine and the guarantees are quickly cleared. Paws may require at mudie season, a daily rinsing with wather and the drying. The whole dog can be showerd 1-2 times a month, with high-quality shampoos and conditioners.

It’s good to trim the coat a few times a year, either with a trim machine or scissors. You can learn your skills well yourself, but you can also take the dog to a professional who knowns how to do it. In front of the eyes you may have to cut the hairs off more often, to see the dogs beutiful eyes.

Koiran liikunta

Australianlabradoodle vaatii säännöllistä ja monipuolista liikuntaa, mutta nuoren koiran kanssa pitää olla maltillinen. Säännöllinen tarkoittaa lenkille pääsyä joka päivä. Monipuolinen liikunta eri alustoilla ja erilaisissa maastoissa, ylä- ja alamäkeä. Nuorelle koiralle paras liikunta on metsässä vapaana tai pitkässä liinassa, jotta koira voi itse määrätä tahdin ja saada tuntumaa maaston eri vaihteluille. Hihnassa käyttäytyminen on myös tärkeää osata, mutta nuoren koiran kanssa pitää olla varovainen, ettei tee liian pitkiä hihnalenkkejä. Juoksu ja pyörälenkit pitää odotella, että koira on aikuinen ja täysin kehittynyt. Australianlabradoodlet ovat suurin osa vauhdikkaita kavereita, ja sopivat hyvin agilityn, jäljestämiseen, tokon, vaelluksiin, temppujen opetteluun. Aivotyöskentely on tälle rodulle myös mieluisaa puuhaa, esim. herkkujen etsiminen, ruoan syöminen vähän haastavammin, repiä ja jyrsiä jotain tai koirille tarkoitettuja aktivointipelejä.

Excersise

The Australianlabradoodle requires regular and varied exercise, but you have to be moderate with a young dog. Regular menas getting on a walk every day. Varied exerciese on different platforms and on diffenrent terrains, ups and downs. For a young dog the best exercise is running free in the forest or in a long leash, so that the dog can detrmine the pace and get a feel for different variations in the terrain. It is also important to know how to behave in the leash, but you should be careful with a young dog not to make too long leash walks. You have to wait with running and cykling untill the dog is adult and fully developed. Most of the Australianlabradoodles are fast fellows and are great for agility, trace, obediense training, hiking and learn tircks. Brain work is also a pleasant activity for this breed, e.g. finding treats, eating food a little more challenging way, tearing and milling something or dog activation games.

Kasvatustyömme

Meillä asuu muutama koira kotona ja sitten meillä on sijoituskoiria, jotka asuvat omissa perheissä. Koirat saava paljon huolenpitoa ja rakkautta meillä ja omissa perheissä. Sijoituskoirat tulevat meille synnyttämään ja hoitamaan pentunsa. Pennut asuvat ja kasvavat meidän kodissamme, meidän perheen arjen keskellä.

Meille on tärkeää, että jalostuskoiramme ovat terveitä. Näin ollen testaamme koirat laajasti. Kuvautamme koirien lonkat kyynäreet ja tutkitutamme polvet, ja nämä lähtevät lausuttavaksi Orthopedic Foundation for Animals (OFA), jossa on useampi eläinlääkäri, joka lausuu kuvat. Käytämme ainoastaan excellent (A) ja good(B) lonkkaisia koiria, harkitusti voidaan käyttää fair (B/C) lonkkaista. Kyynäreet ja polvet pitää olla kunnossa.

Silmät tutkitaan 18 kuukauden välein, ja silmissä ei saa olla mitään häikkää. Teemme laajan DNA tutkimus paneelin, missä tutkitaan, ettei koira kanna periytyviä sairauksia. Australianlabradoodlelle on tehty oma DNA-paneeli, nämä näytteet menevät tutkittavaksi, Dr. van Haeringen Laboratoriumiin, Hollantiin. Jalostuskoirilla pitää myös olla DNA profiili tehtynä, käytämme samaa van Haeringen Laboratoriumia tähän myös. Kaikki terveystutkimukset ovat nähtävissä meillä kotona pyydettäessä.

Pennun ensimmäiset viikot menevät nukkuen ja lisäten painoa, emon hellässä huolenpidossa pentulaatikossa. Käsittelemme pentuja päivittäin jo tässä vaiheessa, koskemme hellästi pentua joka paikasta ja ”pyörittelemme” pentuja sylissä. Päivittäiseen huolenpitoon kuuluu myös punnitus ja puhtaanapito. Kolmen viikon iässä pennuilla on jo silmät auki ja he kaipaavat enemmän liikkumistilaa, silloin poistamme pentulaatikon. Pennuilla on oma aidattu alue, missä on alustoja mihin voivat tehdä tarpeensa, leluja ja muita turvallisia virikkeitä. Pennut alkavat syömään kiinteää ruokaa noin 3 viikon iässä. Sään mukaan aloitamme ulkoilun pentujen ollessa noin 4 viikkoa. Meillä on pennuille tehty katettu turvallinen ulkoaitaus missä löytyy paljon erilaisia virikkeitä. Meille on tärkeää sisäsiisteyden opettaminen mistä tulevien perheiden on helppo jatkaa, ja tästä olemme saaneet paljon kiitosta perheiltä. Pennut pääsevät myös juoksentelemaan ja leikkimään kodissamme vapaasti. Pennut madotetaan kaksi kertaa meillä. Pennuilta leikataan myös kynnet viikottain. Kun pennut ovat 6-7 viikon iässä meillä käy ulkopuolinen koirien ammattilainen tekemään pentutestit, hän käy läpi pentujen luonteet yksitellen. Pentutestien perusteella jaamme pennut omiin perheisiin. Pennut muuttavat omiin perheisi noin 8 viikon iässä.

Emosta huolehdimme myös rakkaudella, rapsutuksia ja silityksiä päivittäin, turkista huolehtiminen ja pesua, kynsien leikkaus, karvojen siistimistä, ulkoilua useasti päivän aikana ja laadukasta ruokaa. Emästä huolehtiminen on yhtä tärkeää, kun pennuista huolehtiminen.

Our work

We have few dogs living with us at home and then we have dogs living with guardian families. Our dogs get a lot of care and love in our family and in their guardian homes. The guardian dog come to us to give birth and take care of their puppies. The puppies live and grow in our home, in the middle of our family’s everyday life.

It’s important to us thet our breeding dogs are healthy. Therefore we test the dogs extensively. We x-rays the dogs hips and elbows and examine the knees, and these go to Orthopedic Foundation for Animals (OFA), so several veterinarins can pronounce the pictures. We only use excellent (A) and good (B) hips dogs, carefully consider we can use fair (B/C) hips. The elbows and knees need to be fine.

Eyes are examined every 18 months, and there must be nothing ill. We do an extensive DNA research panel, where we examine that the dogs does not carry hereditary diseases. The Australianlabradoodle has had its own DNA panel, these samples will be examined by Dr. van Haeringen Laboratorium in the Netherlands. Breeding dogs must also have a DNA profile done, we use the same van Hareingen Lab for this as well. All healt studies can be seen at our home upon request.

The first weeks of the puppies life go to sleeping and growing, of the mother’s tender care in the litter box. We treat puppies every day alredy at this stage, we touch the puppies gently from all over the places and ”we spin” the puppies in our arms. To the daily care also includes weighing and sanitation. At the age of three weeks, puppies alredy have their eyes open and they need more movment space, then we remove the litter box. The puppies have their own fenced area with towels where they can make their needs, toys and other safe stimuli. Puppies begin to eat solid food at about 3 weeks of age. According to the weather, we start outdoor training with the puppies about 4 weeks of age. We have a coverd safe outdoor pen for the puppies with a lot of different stimuli. It is imoportant for us to teach house-training from early stage, so it’s easy for the families to continue training, and for this we have recived a lot of praise from the families. Puppies can also run around and play freely in our home. The puppies are dewormed twice by us. The puppies nails are trimmed every week. When the puppies are at age of 6-7 weeks we have visiting an outside professinonal dog trainer to do puppy test, she will go througt the nature of the puppies one by one. Based on puppy tests we divide the puppies into their own families. Puppies move into their own families at about 8 weeks of age.

We also take care of the mother with love, scratchin and peting, caring the coat and washing, nail cutting, hair trimmin, outdoor activities several times during the day and quality foor. Taking care of the mother dog is just as important as taking care of the puppies.

Koiramme / Our dogsBelina’s Tilda "Aune"


Registration number: WALA00060550
Born: 17.09.2020
Size: Medium
DNA-Profile:
Hips/elbow: OFA Good/OFA normal
Patellar luxation: OFA normal
Eye-test: 26.10.2022
PRA-prcd: CBP
VWD: CBP
EIC: CBP
DM:

Belina’s Ronya "Hilppa"


Registration number: WALA00037569
Born: 04.04.2020
Size: Medium
DNA-Profile:
Hips/elbow: OFA Good/OFA normal
Patellar luxation: OFA normal
Spine: OFA normal
Eye-test: 18.10.2022
PRA-prcd: CBP
VWD: CBP
EIC: CBP
DM:

Belina’s Quinella "Nelly"


Reg.num: WALA00036678
Born: 16.02.2020
Size: Mini
DNA-profile: VHL
Hips/elbow: OFA good/ OFA normal
Patellar luxation: OFA normal
Eye-test: 07.11.2022
PRA-prcd: CBP
VWD: CBP
EIC: CBP
DM: -

Belina’s Tessa “Tessa”


Reg.num: WALA00060551
Born: 17.09.2020
Size: Medium
DNA-profile: VHL
Hips/elbow: OFA good/ OFA normal
Patellar luxation: OFA normal
Eye-test: 08.11.2022
PRA-prcd: CBP
VWD: CBP
EIC: CBP
DM: -

Boys


Pine Lodge Hunter


Co-Owned
Reg.num: WALA00061230
Born: 07.10.2020
Size: Medium
DNA-profile: PPG 302057
Hips/elbow: PennHIP L: 0.44 R: 0.48/ OFA normal
Patellar luxation: normal
Eye-test: 18.01.2022
PRA-prcd: clear
VWD: clear
EIC: clear
DM: Clear
Cardiac passed: Yes


Belina's Asterix "Rio"


Reg.num: WALA00013565
Born: 08.06.2016
Size: Medium
DNA-profile: PPG 78045
Hips/elbow: Excellent/normal
Eye-test: 15.12.20
PRA-prcd: normal
VWD: normal
EIC: normal


Belina's Casper "Casper"


Reg.num: WALA00016399
Born: 26.07.2017
Size: Medium
DNA-profile: VHL H334329
Hips/elbow: Good/normal
Eye-test: 06.06.2019
PRA-prcd: normal
VWD: normal
EIC: normal

Pennut / Puppies

Pennun hinta


Pennun hinta on 3000€ sisältäen alv 24% ja varausmaksun, hintaan sisältyy:
- Pennun rekisteröinti WALAan, rekisteritodistus ja pedigree
- Eläinlääkärin suorittama terveystarkastus, mikrosirutus ja varhaisrokotus
- Pentutestit
- Sterilisaatio/kastraatio meidän laskuun, rotujärjestömme vaatii tämän, tehtävä 18 kuukauden ikään mennessä.
- Hoito ja ruokinta ohjeet
- Vuoden jäsenyys Australianlabradoodle yhdistykseen + turkinhoito opas
- Olla perheen tukena koiran elämän ajan

Puppy price


The price of a puppy is 3000€ including VAT 24% and includes the booking fee:
- Puppy rekistration to WALA, registration certificate and pedigree
- Veterinary healt check, microchiping and early vaccination
- Puppy test by a guide dog trainer
- Sterilization/castration at our expense, our breeding organization requiers this, to be done by the age of 18 months
- Care and feeding instructions
- One year membership of the Finnish Australian Labradoodle Association + Coat care guide
- To be there for the family during the dog’s life
Jos haluat koiran meiltä:
Ota seuraavat asiat huomioon ennen yhteydenottoa!

Meiltä ei saa pentua nopealla aikataululla, odotusaika voi olla 12-18 kuukautta. Mutta toisaalta odotusaika on hyvä aika valmistautua koiran tuloon perheeseen.

Olette käyneet tutustumassa rotuun muualla ja varsinkin jos on allergiaa. Meille ei pääse tutustumaan rotuun, eikä kokeilemaa allergiaa koirilla. Koska meillä on tasaisesti pentuja kodissamme, niin testaukset voi antaa väärän tuloksen. Ja sitten meillä on pihapiirissä muita eläimiä, joista voi kantautua allergian aiheuttajia sisälle. Kodissamme ei asu muita eläimiä, kun Australianlabradoodleja. Australianlabradoodle Ry järjestää rotutapaamisia monella paikkakunnalla ympäri Suomea. Tapaamisiin voi mennä tutustumaan koiriin ja omistajiin. Heidän kotisivuillaan ALD yhdistys tai Facebook ryhmässä voi seurata tapaamisten ajankohtaa. Tai sitten liittyä Suomen Australianlabradoodle ryhmään , missä voi vaikka kysellä vierailu mahdollisuutta omalla paikkakunnalla tai lähiympäristöstä.

Meille voi esittää toiveita pennun suhteen, mutta tiukat toiveet ja vaatimukset voi tehdä odotusajasta pidemmän.

Ota meihin yhteyttä vasta tämän jälkeen, sähköpostilla tai soittamalla. Käydään yhdessä läpi, olemmeko oikea kasvattaja teille. Lähetämme pentukyselymme teille sähköpostilla. Jos tämän jälkeen edelleen olette vahvasti sitä mieltä, että olemme oikea kasvattaja teille, lähetämme varausmaksun teille. Pentujonossa oleville perheille on oma suljettu Facebook ryhmä, missä pääsee seuraamaan pentuarkea meillä.

If you want a dog from us:
Please note the following befor contacting us!

We do not have a puppy on a fast schedule, the waiting time can be 12-18 months. But on the other hand, waiting time is a good time to prepare for the dog’s arrival in the family.

You have visited the breed elsewere and especially if there i allergies in your faimily. We can’t get families to our home, to get to know the breed or try your allergy on our dogs. Since we have evenly puppies in our home, testing can give the wrong result. And then we have other animals in the yard that can carry allergy-causing inside. There are no other animals living in our home than Australianlabradoodle. The Finnish Australianlabradoodle Ry organises bredd meetings in many locations around Finland. Were you can visit the dogs and their owners. On their website or their Facebook group, you can track the timing for breed meetings. You can also join the Suomen Australianlabraoodle Facebook group where you can ask for a visiting possibility to your locality or neighborhood.

You can give us wishes for a puppy, but strict hopes and requierments can make the waiting time longer.

Please contact us only after this, by email or by phone. Let’s go over it together to see if we’re the right breeder for you. We’ll send you our puppy survey form by email. If you still after that belive that we are the right breeder for you, we will send you the reservation fee. For families in the puppy queue there is a own facebook group, were you can follow the puppies everyday life at our home.

Yhteystiedot / ContactPentujono AUKI.
Jono tällä hetkellä toiveista riippuen on noin 6 - 12kk.
Lapua, Etelä-pohjanmaa
Puhelin, päivisin 050-3529500

Sähköposti: belina.ald@gmail.com
Facebook sivu
Emme ota vierailijoita katsomaan koiria tai kokeilemaan allergiaa meille!
Otamme ainoastaan pentujonossa ja pennun saajat vierailemaan.
Suomen Australian Labradoodle yhdistyksen http://www.australianlabradoodleyhdistys.fi sivulla löytyy tietoa rotutapaamisista, joihin voi mennä tutustumaan rotuun. Voi myös kysellä facebookista suomen australianlabradoodle ryhmästä oman paikkakuntasi lähellä olevia rodun edustajia, jos olisi mahdollista päästä tutustumaan rotuun

Due to high demand, we only take people to visit us, who come to our puppy queue.

We take only ones who are interested buying a puppy. You find more info about breed meetings and info from Finnish Australian Labradoodle site http://www.australianlabradoodleyhdistys.fi You can also ask directly from Suomen australianlabradoodle Facebook group who are the nearest dog family in your area and also get a chance to get meet the breed.